Facebook MOMA LinkedIn MOMA Instagram MOMA
Adres:
ul. 73 Pułku Piechoty 1b, 40-474 Katowice
biuro@moma-marketing.pl
Marta: 664 702 724
Monika: 500 200 930

Marketing wewnętrzny

Planowanie strategiczne powinno uwzględniać wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa – nie tylko relacje przedsiębiorstwo-klient.

Planując działania marketingowe bardzo często zapomina się o włączeniu w proces pracowników firmy, co sprawia, że kapitał ludzki jest najbardziej niedocenianym i niewykorzystanym kanałem komunikacji marketingowej.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy z klientami w różnych branżach wiemy, jak zaangażować pracowników, by stali się ambasadorami marki oraz źródłem innowacji.

Podstawowe obszary MOMA w zakresie marketingu wewnętrznego:

  • Przeprowadzenie audytu marketingowego w różnych działach przedsiębiorstwa – identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, poszukiwanie potencjału i zagrożeń
  • Audyt – tajemniczy klient
  • Przeprowadzenie audytu potrzeb szkoleniowych
  • Budowanie zespołów i szkolenia
  • Optymalizacja procesów obsługi klienta
  • Budowanie strategii antykryzysowych
  • Wsparcie innych potrzeb i problemów np. zmiany przekonań
     

Oferta współpracy marketingowej

Co agencja marketingowa może zrobić dla Twojej marki - narzędzia i metody pracy

Zintegrowana komunikacja marketingowa to w praktyce połączenie kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu (!) narzędzi, obszarów i kanałów dla zwiększenia efektywności komunikacji marki z otoczeniem, a w efekcie – osiągnięcia celów. Przejmując odpowiedzialność za działania marketingowe naszych klientów, działamy kompleksowo, łącząc interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje. Niezależnie od zakresu i obszaru współpracy działamy strategicznie.  

';