Facebook MOMA LinkedIn MOMA Instagram MOMA
Adres:
ul. 73 Pułku Piechoty 1b, 40-474 Katowice
biuro@moma-marketing.pl
Marta: 664 702 724
Monika: 500 200 930

Outsourcing usług marketingowych – Twój zewnętrzny dział marketingu

Outsourcing oznacza przekazanie zewnętrznemu podmiotowi wybranych zadań, dotychczas realizowanych wewnątrz firmy. Takie rozwiązanie pozwala na łatwiejsze i szybsze osiągnięcie pozycji na rynku i… na sukces! Dziś omawiamy, jak funkcjonuje outsourcing w przypadku działań z zakresu marketingu.
[more]

Zespół specjalistów na wyciągnięcie ręki

Zaletą outsourcingu w ogólnym znaczeniu jest przede wszystkim fakt, że Twoja firma ma dostęp do specjalistów danej dziedziny bez potrzeby ich zatrudniania. Stawiając na zewnętrzny dział marketingu zyskujesz dostęp nie do jednego eksperta, a do ich całego grona!

Agencja marketingowa musi posiadać wielu pracowników o szerokim wachlarzu kompetencji, aby móc realizować swoje zadania. Poszczególni członkowie zespołu przygotowują strategię marketingową, opracowują i dopasowująnajlepsze narzędzia, wdrażają ją. Dalszym krokiem jest realizowanie kolejnych punktów harmonogramu oraz koordynacjaaktualnych działań. Wszystko możesz kontrolować i na bieżąco korygować, umawiając się ze swoim opiekunem projektu z ramienia agencji na spotkania robocze – w zależności od potrzeb może ich być więcej lub mniej w ciągu miesiąca. Oczywiście na co dzień także się komunikujecie, drogą telefoniczną lub mailową.

Jeśli zatrudniasz na etacie jednego marketingowca, masz go pod ręką cały czas, ale wszystkie te zadania… nie zostaną zrealizowane. Marketingowiec może być wszechstronnie wykształcony, może posiadać różne umiejętności, może być mistrzem w swoim fachu – ale nigdy jeden człowiek nie będzie w stanie równocześnie realizować i nadzorować planu marketingowego oraz należycie wywiązywać się z codziennych obowiązków. Możesz oczywiście zatrudnić cały zespół marketingowy, co jednak wiąże się z o wiele większymi kosztami…


 

Mniej formalności i wydatków związanych z zatrudnieniem

A skoro już o kosztach mowa – prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach to wyzwanie. Zatrudnienie pracownika marketingu (lub całego działu) to nie tylko kwestia wynagrodzenia i opłacenia ZUS-u, ale też obsługi księgowej czy wyposażenia stanowiska pracy. Często marketingowiec musi być mobilny, potrzebny jest mu więc samochód. Do samej pracy niezbędny jest sprzęt teleinformatyczny: telefon, tablet, komputer, właściwe programy i licencje, które służą m.in. do zarządzania projektami czy monitoringu mediów. Wszystko to wiąże się z kosztem zakupu, utrzymania, serwisowania, wymian.
Jeśli w firmie masz jednego marketingowca na etacie, wypłacasz mu stałe wynagrodzenie, niezależnie od wyników jego pracy. Zawsze musisz też liczyć się z ryzykiem, że może się on rozchorować i nagle nastąpi przerwa w działaniach marketingowych.

Problemy pojawiają się także, gdy chcesz rozstać się z podwładnym. Jest to nie tylko po prostu przykre przeżycie (niejednokrotnie dla obu stron), ale wiąże się też z uciążliwymi formalnościami. Wypowiedzenie umowy o pracę wymaga podania przyczyny i zachowania okresu wypowiedzenia. Po marketingowcu lub zespole pozostają również zbędne sprzęty, które często są leasingowane i trzeba je nadal utrzymywać.

Kiedy Twoja firma współpracuje z agencją marketingową, zawsze możesz liczyć na specjalistów. Nawet jeśli jeden pracownik agencji się rozchoruje, zastępuje go drugi o podobnych kompetencjach. Nie obchodzi Cię też ani z jakiego oprogramowania korzystają Twoi zewnętrzni marketingowcy, ani na jakim sprzęcie pracują – ważne jest, że wszystkie zadania zostają wykonane na czas.

Współpraca taka oparta jest zazwyczaj o umowę ryczałtową na określony zakres czasowy. Dokładnie wiesz kiedy i ile zapłacisz, płatności dokonujesz na podstawie faktur VAT i raportu za dany okres rozliczeniowy.Cały czas masz kontrolę nad wydatkami, ponieważ łatwo sprawdzisz, ile czasu agencja przeznaczyła na Twoje działania i czy zrealizowała wszystkie punkty z harmonogramu. W razie nagłej potrzeby (kryzys w branży, przejęcie firmy, fuzja) zawsze masz możliwość zrezygnowania z obsługi marketingowej po zamknięciu danego okresu rozliczeniowego, bez żadnych dodatkowych formalności.

Brak kosztów szkolenia i doskonalenia pracowników

Jednak zatrudnienie to nie jedyny koszt, który ponosi firma podczas budowania zespołu marketingowego. Marketing to branża, która stale się rozwija i poszerza, coraz ściślej wiąże się też z nowymi technologiami i ze skomplikowanymi narzędziami IT – a specjalistyczne kursy potrafią być naprawdę bardzo drogie. Oczywiście, na rynku dostępnych jest mnóstwo bezpłatnych szkoleń, jednak bardzo rzadko posiadają one jakąkolwiek wartość merytoryczną, częściej są chwytem sprzedażowym lub reklamowym.

Dobry marketingowiec cały czas  się kształci, wdraża coraz lepsze rozwiązania we własnej pracy. Śledzi trendy, a wraz z nimi aktualizuje wiedzę i umiejętności.Jeśli więc zatrudniasz własnego marketingowca lub zespół marketingowy, musisz stale inwestować. W innym razie ryzykujesz, że Twoja firma będzie korzystać z metod, z których wszyscy już dawno zrezygnowali i zastąpili o wiele skuteczniejszymi.

Zewnętrzny dział marketingu nie wymaga od Ciebie nakładów finansowych na szkolenia i doskonalenie. To w interesie agencji jest stały rozwój umiejętności jej pracowników, bo tylko tak może rzetelnie wywiązywać się z umowy z Twoją firmą oraz budować i utrzymywać przewagę konkurencyjną. Już samo portfolio realizacji musi być w pełni zgodne ze sztuką marketingu i najświeższymi trendami, by mogło mówić o najwyższej jakości usług agencji.

Musisz też wiedzieć, że fakt, iż agencja marketingowa obsługuje nie tylko Twoją firmę, to… zaleta! Dzięki jednoczesnej współpracy z wieloma klientami, Twój zewnętrzny dział marketingu  stale zdobywa doświadczenie. W ciągu roku przerabia co najmniej kilkadziesiąt różnych casestudy, wypracowując rozwiązania na różne okoliczności. Cały czas Twoi specjaliści poznają nowe branże, testują narzędzia, rozwiązują problemy.

Dzięki temu wszystkiemu my – jako agencjamarketingowa – działamy sprawniej i skuteczniej niż wewnętrzne działy marketingu. Sprawdź ofertę agencji marketingowej MOMA i przekonaj się o tym w swoim biznesie!

MO i AN


Oferta współpracy marketingowej

Co agencja marketingowa może zrobić dla Twojej marki - narzędzia i metody pracy

Zintegrowana komunikacja marketingowa to w praktyce połączenie kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu (!) narzędzi, obszarów i kanałów dla zwiększenia efektywności komunikacji marki z otoczeniem, a w efekcie – osiągnięcia celów. Przejmując odpowiedzialność za działania marketingowe naszych klientów, działamy kompleksowo, łącząc interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje. Niezależnie od zakresu i obszaru współpracy działamy strategicznie.  

';