Facebook MOMA LinkedIn MOMA Instagram MOMA
Adres:
ul. 73 Pułku Piechoty 1b, 40-474 Katowice
biuro@moma-marketing.pl
Marta: 664 702 724
Monika: 500 200 930

Strategia marketingowa raz!

Zdarza się, że nawet niemałe marki zwracają się do naszej agencji marketingowej z zapytaniem o ofertę, której częścią ma być już gotowy plan marketingowy wraz z budżetem. Chcą na wstępie dokładnie wiedzieć, co będziemy robić i za ile. To naturalne. I niemożliwe. 
[more]
Opracowanie strategii to mnóstwo pracy i kilka tygodni audytów, analiz, burz mózgów, planowania… Tymczasem podejście opisane powyżej sprowadza opracowanie strategii do ostatniego jej punktu, czyli kreowania pomysłów narzędzi i kanałów komunikacji z rynkiem. Dlaczego zatem dzisiaj każdy chce ‘mieć strategię’, a jednocześnie zakłada, że to najmniej ważny i możliwy do pominięcia aspekt? Dobrze odzwierciedla ten trend wysyp (jak grzybów po deszczu) agencji – wczoraj reklamowych, dzisiaj już strategicznych. 
 
Przede wszystkim: strategia jest przedmiotem oferty, nie ofertą. Jest produktem. Dodam więcej – jest produktem ekskluzywnym, „szytym na miarę”. Musi być oparta o rzetelnie przeprowadzone audyty, prowadzone i opracowane ankiety oraz analizy. Nie może być uwikłana w interesy agencji, która poza działaniami doradczymi oferuje wydruki i inne produkcje. Wówczas strategia może być obarczona błędem niedostosowania do celów firmy, a realizująca pomniejsze cele agencji.

Czy strategię da się zrobić w tydzień?

Oczywiście. Rzetelnie? Tu mam pewne wątpliwości. Rzecz jasna wszystko jest możliwe, jednak same wywiady z reprezentantami grup docelowych, audyt w przedsiębiorstwie i badania ze źródeł wtórnych zajmują kilka dni.  Zatem opracowanie strategii w kilka dni może sugerować, że propozycje działań zostały wykreowane bez części analitycznej.

Czemu to tyle kosztuje?

Chęć obniżenia kosztów opracowania strategii, poprzez ograniczenie części badawczej do spotkania w siedzibie klienta, może zasadniczo wpłynąć na jakość przygotowanego materiału. A strategia ma być przecież ma być drogowskazem dla rozwoju firmy! W toku badań pierwotnych i badania organizacji zbieramy wnioski, zmieniające obraz rynku, klienta lub samego przedsiębiorstwa, co rzutuje na wszystkie dalsze elementy strategii. Nie możemy i nie chcemy z tego zrezygnować. Zaniechanie tych czynności oznaczałoby nierzetelne działanie.
Dzięki wieloletniemu działaniu na rynku strateg często ma wiedzę w zakresie nowej branży, ponieważ albo analizował wcześniej podobny temat, albo pracował dla dostawcy czy klienta w danej branży. Dzięki temu z łatwością wchodzi w temat i ma przepracowane kanały pozyskiwania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych. 
 
Strategia marketingowa wymaga wiedzy interdyscyplinarnej i dużego doświadczenia. Strateg marketingowy powinien mieć dobre podstawy w zakresie analiz i badań marketingowych, statystyki i matematyki finansowej oraz controlingu. Dobre przygotowanie oznacza także ciągłe doskonalenie się w tematach z zakresu szerokiego wachlarza dostępnych dziś narzędzi marketingowych i wiedza na temat skuteczności działań poparta setkami case studies w różnych branżach i rynkach. To także wiedza z zakresu psychologii sprzedaży, klienta i socjologii oraz znajomość warunków rynkowych. Na końcu tej listy, chociaż nie najmniej ważna, jest kreatywność.
 
Dowiedz się zatem kim jest Twój strateg lub wybrana przez Ciebie agencja marketingowa, która oferuje usługi. Poznaj jej wykształcenie i doświadczenie, a także wizerunek. Sprawdź jak strategicznie działa w obszarze własnego biznesu, jaką ma stronę www, czy i jak działa w mediach społecznościowych, co robi poza świadczeniem usług. To wszystko będzie wyznacznikiem sukcesu Twojej firmy. 
 
 
MO

Oferta współpracy marketingowej

Co agencja marketingowa może zrobić dla Twojej marki - narzędzia i metody pracy

Zintegrowana komunikacja marketingowa to w praktyce połączenie kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu (!) narzędzi, obszarów i kanałów dla zwiększenia efektywności komunikacji marki z otoczeniem, a w efekcie – osiągnięcia celów. Przejmując odpowiedzialność za działania marketingowe naszych klientów, działamy kompleksowo, łącząc interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje. Niezależnie od zakresu i obszaru współpracy działamy strategicznie.  

';