Facebook MOMA LinkedIn MOMA Instagram MOMA
Adres:
ul. 73 Pułku Piechoty 1b, 40-474 Katowice
biuro@moma-marketing.pl
Marta: 664 702 724
Monika: 500 200 930

Szkolenia – trendy, przewidywania i oczekiwania

Rozmowa z dr Iwoną Napłoszek z firmy szkoleniowej Exbis.
[more]
Z racji naszego stałego kontaktu z rynkiem i wielu lat doświadczeń pracy z różnymi branżami, często jesteśmy zapraszani w roli trenerów do poprowadzenia wykładów lub szkoleń z tematyki marketingowej. Są to dla nas bardzo ciekawe i pouczające doświadczenia – pozwalają skonfrontować naszą wiedzę z potrzebami oraz oczekiwaniami zupełnie nowych grup branżowych, często trudnymi do zdiagnozowania i ‘na żywo’ szukać rozwiązań problemów sygnalizowanych przez uczestników. Coraz częściej mamy do czynienia z klientem, który bardzo świadomie wybiera szkolenia i trenerów oraz wspólnie z nami projektuje programy szkoleniowe, stricte odpowiadające jego potrzebom.

Wzrost ilości szkoleń, realizowanych przez trenerów agencji MOMA, skłonił nas też do refleksji nt. dzisiejszego rynku szkoleń: tego jak zmienił się na przestrzeni kilku lat i tego, dokąd zmierza. Do rozmowy zaprosiliśmy dr Iwonę Napłoszek z firmy szkoleniowej Exbis, mającej ogromne doświadczenie na rynku szkoleń, pozwalające na jego ocenę. Współpraca z ekspertami z Exbisu jest dla nas zawsze dużą przyjemnością.

Praktyczny wymiar szkolenia ponad wszystko!

Zainteresowanie ekspertami z MOMA w roli trenerów dało nam prawo sądzić, że dzisiaj dużą wartością na rynku szkoleń jest doświadczenie trenera. Nadal nieodzowne są umiejętności dydaktyczne, ale kluczowa stała się praktyczna strona ich wiedzy. Z drugiej strony praktyczny wymiar szkolenia musi przejawiać się w maksymalnym dostosowaniu programu do potrzeb i oczekiwań klienta. Dr Iwona Napłoszek tak skomentowała nasze wnioski:

„Rynek szkoleń w korporacjach stał się bardziej wymagający; zwiększyła się świadomość ludzi związana z rozwojem. Potrzeby stały się bardziej wyrafinowane, a szkolenia bardziej specjalistyczne. Obecnie tematy ogólne typu komunikacja, motywacja zostały wyparte przez bardziej zaawansowane, dopasowane do potrzeb firmy. Firmy wymagają bardziej całościowego spojrzenia na ich organizację, przez pryzmat celów, wartości.”

Jeszcze inny wymiar praktycznej strony szkoleń wiąże się ze zwrotem z inwestycji w kształcenie zespołów pracowniczych. Coraz częściej pojawia się pytanie o to, jak zostanie zmierzona efektywność szkoleń. Przedsiębiorcy pytają wprost: Ile zyska moja firma dzięki inwestycji w szkolenia? Nie ma w tym nic niezwykłego, bo każdy z nas stara się ocenić opłacalność dokonywanych inwestycji. Nasza rozmówczyni źródła tego trendu upatruje m.in. w niewłaściwych praktykach szkoleniowych ubiegłych lat:
„Niestety fundusze unijne z poprzednich okresów finansowania i sposób ich rozdzielania spowodował, że wiele firm (szczególnie tych małych) korzystało ze szkoleń robionych „byle jak” (przez niedoświadczonych trenerów, braku analizy potrzeb i dopasowaniu do specyfiki działania firmy, na wysokim poziomie ogólności, przez co rozpowszechniła się opinia, że szkolenia są niewiele warte. Nie było weryfikacji jakości tych usług.”

Szkolenia w procesie rozwoju

Szkolenia w stylu ‘kotlet raz!’ dzisiaj odeszły w niepamięć. Zastępują je kilkumiesięczne programy szkoleniowe, poprzedzone analizami i wytycznymi do wdrożeń (lub obejmujące wdrożenia).  
„Oferta firmy szkoleniowej musi być kompleksowa. Ważne stały się: badanie potrzeb i działania wdrożeniowe utrwalające efekty szkoleniowe oraz badanie efektywności szkoleń” – mówi ekspertka z Exbisu.

Korporacje włączyły szkolenia na stałe do planów rozwoju swoich pracowników. Z resztą nie tylko duzi gracze widzą korzyści z podnoszenia kompetencji zespołów. Jak mówi dr Iwona Napłoszek: „Kompleksowe podejście do rozwoju pracowników, ścieżki kompetencyjne spowodowały, że szkolenia stały się integralną częścią strategii rozwoju pracowników wypracowaną przez działy HR w konsultacji z bezpośrednimi przełożonymi.”

Szkolenia mają też znaczenie w kontekście zmian, jakie następują na rynku pracy. Eksperci firmy szkoleniowej Exbis widzą zmiany, przekładające się na zapotrzebowanie w zakresie tematyki szkoleń: „Pojawiły się nowe tematy, jak różnice pokoleniowe (bardzo popularne w ostatnich latach), turkusowe organizacje, agile, których kiedyś nie było – tematy związane ze wzrostem tolerancji i świadomości społeczeństwa. Szkolenia zaczęły odgrywać istotną rolę w polityce retencyjnej firm. Podejście pokolenia Y i Z, poszukujących samorealizacji w pracy, wymusiło na pracodawcach konieczność stosowania zindywidualizowanych działań rozwojowych, indywidualne projekty rozwojowe, projekty dla najlepszych pracowników, coaching. Wszystko po to, żeby utrzymać dobrych pracowników i ich zmotywować do dalszych działań.” – mówi dr Iwona Napłoszek.

Trener w komputerze?

A co z nowymi technologiami? Czy e-learning ma szansę zagarnąć dużą część rynku? Nasza rozmówczyni uspokaja – zarówno trenerów, jak i tych, którzy zdecydowanie bardziej cenią sobie kontakty międzyludzkie: „Jeszcze 10 lat temu panowała obawa, że szkolenia e-learningowe mogą wyprzeć szkolenia tradycyjne. Na szczęście obecnie stanowią one jedynie wzmocnienie szkoleń tradycyjnych i nie są w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu z trenerem.”

Szkolenia dla każdego!

W ostatnich latach szkolenia zyskały całkiem nową jakość (zapewne przyczynił się do tego wolny rynek i brak w ostatnich latach instrumentów dofinansowań), a przedsiębiorcy bardzo doceniają ich rolę w prowadzeniu zespołów pracowniczych i polepszania ich kompetencji. I właśnie w tym momencie pojawiło się nowe, wyczekiwane i odpowiadające na potrzeby rynku narzędzie – Baza Usług Rozwojowych wraz z dofinansowaniami do szkoleń dla przedsiębiorców. Więcej o tym instrumencie wsparcia znajdziecie na stronie http://power.parp.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych/dzialanie-2-3-zapewnienie-jakosci-i-dostepnosci-uslug-rozwojowych-swiadczonych-na-rzecz-przedsiebiorstw-i-pracownikow.

Dziękujemy za rozmowę dr Iwonie Napłoszek 🙂

MA


Oferta współpracy marketingowej

Co agencja marketingowa może zrobić dla Twojej marki - narzędzia i metody pracy

Zintegrowana komunikacja marketingowa to w praktyce połączenie kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu (!) narzędzi, obszarów i kanałów dla zwiększenia efektywności komunikacji marki z otoczeniem, a w efekcie – osiągnięcia celów. Przejmując odpowiedzialność za działania marketingowe naszych klientów, działamy kompleksowo, łącząc interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje. Niezależnie od zakresu i obszaru współpracy działamy strategicznie.  

';