Facebook MOMA LinkedIn MOMA Instagram MOMA
Adres:
ul. 73 Pułku Piechoty 1b, 40-474 Katowice
biuro@moma-marketing.pl
Marta: 664 702 724
Monika: 500 200 930

Lean ManagementWdrożenie planowania marketingowego w przedsiębiorstwie porządkuje wiele procesów takich jak obsługa klienta, komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa, obieg dokumentacji i informacji handlowej.
Bardzo często inicjuje lub jest częścią większych zmian w przedsiębiorstwie. Chcąc kompleksowo wesprzeć naszych Klientów oferujemy Lean Management w zakresie księgowym - usługę realizowaną przez naszego partnera.


Lean Management w Biurze i Księgowości jako koncepcja wspomagająca zarzadzanie w przedsiębiorstwie, skupia się na znacznym obniżeniu kosztów 
w odniesieniu do konkretnych działań lub specyficznych, powtarzalnych obowiązków, jednocześnie podnosząc ich jakość i niwelując marnotrawienie zasobów.

ConAcc Partners wywodząc się z branży księgowej, skupia się przede wszystkim na optymalizacji finansowej. Wspierając firmy i organizacje w budowaniu i wdrażaniu strategii zarzadzania przedsiębiorstwem skupiamy się przede wszystkim na analizie:

• struktury kosztów - weryfikacja struktury + optymalizacja kosztów

• przepływu informacji - przebieg + udrażnianie zatorów

• schematów rutynowych czynności - wskazanie obszarów oszczędności zasobów
• środowiska pracy - tworzenie schematów stabilnej współpracy

Wszelkie zmiany poparte są ciągiem dogłębnych analiz i obserwacji schematów działań, na podstawie których opracowywane są wytyczne dalszego zarzadzania.
Kluczowa jest identyfikacja problemów podążając od początku
- tworząc Mapę Strumienia Wartości.

Począwszy od analizy aktualnego stanu, przez przedstawienie wizji stanu docelowego szacując potencjalne zmiany i korzyści, aż po ostateczny plan doskonalenia i wdrażanie rozwiązań.

Efekty przeprowadzonych przez nas działań to przede wszystkim:

• zoptymalizowane koszty i ich struktura

• efektywny przepływ informacji

• poprawa środowiska pracy

• elastyczne rozwiazywanie problemów występujących w pracy biurowej

• uporządkowana dokumentacja - skrócenie czasu przetwarzania oraz obiegu

• wykonywanie zadań w krótszym czasie przy mniejszym zaangażowaniu zasobów

Wdrażana jest organizacja pracy z zastosowaniem metodologii 5s w biurze:
1s - sortowanie

2s - systematyka

3s - sprzątanie

4s - standaryzacja

5s - samodoskonalenie

lean_mamgemant

Oferta współpracy marketingowej

Co agencja marketingowa może zrobić dla Twojej marki - narzędzia i metody pracy

Zintegrowana komunikacja marketingowa to w praktyce połączenie kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu (!) narzędzi, obszarów i kanałów dla zwiększenia efektywności komunikacji marki z otoczeniem, a w efekcie – osiągnięcia celów. Przejmując odpowiedzialność za działania marketingowe naszych klientów, działamy kompleksowo, łącząc interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje. Niezależnie od zakresu i obszaru współpracy działamy strategicznie.  

';